Tegnestuen

Kristrupvej 107.

8960 Randers SØ

CVR nr. 32011632.     

       

Mobil : 20616678


Mail :

si@tegnestuen-aton.dk

info@tegnestuen-aton.dk     


v/Stig ilkrone

Bygningskonstruktør. BTH Aalborg

Master i Bygherrerådgivning og Værdidesign. Arkitektskolen AarhusTegnestuens værdier.


Brugerinvolvering.

Brugerinvolvering, tegnestuen tror at de bedste bygninger skabes ved at inddrage fremtidens brugere. Brugerinvolvering udføres ved at iagttage og spørge ind til brugerens adfærd og behov, som det udspiller sig i dagligdagen, for derefter at ind tænke det i projektet sammen med bygherrens ønsker.


Kvalitetssikring.

Dette søges opnået ved i samråd med bygherren at definere et kvalitetsniveau som er i overensstemmelse med byggeriets brug og de økonomiske rammer for byggeriet.


Troværdighed.

Tegnestuens arbejder er relevante, aktuelle og konstruktive og er til stadighed i bevægelse  i forhold til udviklingen inde for byggebranchen.


Uafhængighed.

Tegnestuen er meget bevidst om vores rolle som beslutningstagere og bygherrerådgiver over for vores miljø.  Som uafhængige rådgivere vælger vi selv metodikken, teknikker og materialer i dialog med bygherre og samarbejdspartnere, men er uafhængigt af producentinteresser.


Tegnestuen Aton